Marcin Piechnik

Marcin Piechnik – radca prawny

Email: piechnik@miszczyk.com
Telefon: +48 600-886-354

  • w 2011 zdał egzamin radcowski i uzyskał tytuł Radcy Prawnego;
  • ukończył podyplomowe Studium Prawa Spółek przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
  • były pracownik działu prawnego Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie zajmował się m.in. weryfikacją i rejestracją zakładowych układów zbiorowych pracy, poradnictwem prawnym oraz reprezentacją Inspekcji przez sądem pracy w sporach z pracodawcami;
  • były pracownik dużej warszawskiej firmy budowlanej, gdzie jako pracownik działu prawnego m.in. czynnie współuczestniczył w restrukturyzacji tej firmy pod kątem zmian formalno prawnych i struktury zatrudnienia tej firmy w celu dostosowania jej do aktualnych warunków rynkowych;
  • przez ostatnie lata pracownik zespołu prawnego jednego z największych w kraju koncernów wydawniczych, gdzie zajmował się bieżącą obsługą prawną koncernu i firm powiązanych z nim kapitałowo;
  • specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, prasowym, autorskim, własności przemysłowej, pracy. Posiada także szeroką praktykę w zakresie reprezentacji w powyższym zakresie przez sądami i urzędami;
  • posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie.

02-676 Warszawa
Ul. Postępu 14
Telefony:
(+48) 692-440-110
(+48) 605-104-093

Email: kancelaria@miszczyk.com