Odszkodowania

  • kompleksowa pomoc prawna osobom fizycznym i prawnym poszkodowanym z tytułu wszelkich wydarzeń (wypadków komunikacyjnych, zdarzeń losowych, błędów w sztuce lekarskiej, zaniżonych odszkodowań, zadośćuczynień i wypłat z polis ubezpieczeniowych,  odwołanych i opóźnionych lotów, niedotrzymanych warunków umów, itp.);
  • pomoc prawna w szacowaniu wysokości szkody i/lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  • pomoc prawna w kompletowaniu dokumentacji medycznej oraz w uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego;
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji dla ubezpieczyciela;
  • reprezentowanie Klienta w kontaktach z ubezpieczycielem;
  • prowadzenie spraw sądowych z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe oraz zadośćuczynienia za szkody osobowe;
  • prowadzenie spraw sądowych z tytułu odszkodowania za naruszenie zobowiązań kontraktowych.

02-674Warszawa
Ul. Marynarska 15
Budynek New City, V p.
(wjazd od ul. Postępu, dogodny parking)

Telefony:
(+48 22) 360 39 30
(+48 22) 360 39 29
(+48 22) 360 39 28

Email: kancelaria@miszczyk.com

Wstępna konsultacja gratis!