Zgłoszenie wierzytelności w sprawie Amber Gold

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ogłoszeniem upadłości spółki Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku nasza Kancelaria oferuje usługi przygotowywania oraz zgłaszania wierzytelności osób poszkodowanych przez w/w Spółkę do właściwego Sądu Gospodarczego w Gdańsku, prowadzącego postępowanie upadłościowe w tej sprawie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

02-676 Warszawa
Ul. Postępu 14
Telefony:
(+48) 692-440-110
(+48) 605-104-093

Email: kancelaria@miszczyk.com