Zgłoszenie wierzytelności w sprawie Amber Gold

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ogłoszeniem upadłości spółki Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku nasza Kancelaria oferuje usługi przygotowywania oraz zgłaszania wierzytelności osób poszkodowanych przez w/w Spółkę do właściwego Sądu Gospodarczego w Gdańsku, prowadzącego postępowanie upadłościowe w tej sprawie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

02-674Warszawa
Ul. Marynarska 15
Budynek New City, V p.
(wjazd od ul. Postępu, dogodny parking)

Telefony:
(+48 22) 360 39 30
(+48 22) 360 39 29
(+48 22) 360 39 28

Email: kancelaria@miszczyk.com

Wstępna konsultacja gratis!