Grzegorz Miszczyk

Grzegorz Miszczyk – adwokat

Email: miszczyk@miszczyk.com
Telefon: +48 692-440-110

  • w 1994 roku ukończył aplikację sądową prowadzoną przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie i zdał egzamin sędziowski;
  • w 1995 roku zdał egzamin radcowski i uzyskał tytuł Radcy Prawnego;
  • w 2006 roku ukończył z I lokatą podyplomowe studia menedżerskie Executive Master of Business Administration (MBA) prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, walidowane przez RSM Erasmus University w Rotterdamie;
  • przez 16 lat radca prawny, wieloletni dyrektor działu prawnego jednego z największych międzynarodowych Wydawnictw w Polsce – obecnie adwokat;
  • specjalizuje się w szeroko pojętym bieżącym doradztwie prawnym dla przedsiębiorców – szczególnie z dziedziny prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy a także przekształceń własnościowych, M&A oraz obrotu nieruchomościami;
  • prowadzi na rzecz Klientów cały szereg skomplikowanych procesów sądowych – z dziedziny prawa cywilnego, prawa autorskiego, prasowego, prawa pracy jak i o zapłatę;
  • uczestniczy w pracach zespołu ekspertów Izby Wydawców Prasy, zajmującego się przede wszystkim nowelizacjami przepisów prawa autorskiego i prasowego;
  • posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie.

02-676 Warszawa
Ul. Postępu 14
Telefony:
(+48) 692-440-110
(+48) 605-104-093

Email: kancelaria@miszczyk.com