Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie obsługi jest zawsze ustalane indywidualnie z każdym Klientem na podstawie jasno określonych zasad, przed rozpoczęciem współpracy.

Cena usługi może zostać ustalona w oparciu o trzy sposoby rozliczeń w zależności od przyjętej formy współpracy i preferencji Klienta:


System rozliczeń godzinowych
Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu danego zlecenia. System ten jest stosowany przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej a także, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.


Wynagrodzenie zryczałtowane

Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.


Stały ryczałt miesięczny

Jest to forma wynagrodzenia stosowana przede wszystkim w przypadku Klientów korzystających z usługi stałej obsługi prawnej Kancelarii.

Wszelkie opłaty sądowe i skarbowe oraz dodatkowe koszty związane z prowadzoną sprawą (opinie biegłych, ekspertyzy, dojazdy, itp.) pokrywa Klient. Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry.

W przypadku niektórych spraw, przede wszystkim prowadzonych przed sądami, możliwe jest ustalenie wynagrodzenia za prowadzenie całej sprawy oraz wynagrodzenia częściowo zależnego od rezultatu („success fee”).

„Qui habet commoda, ferre debet onera.
Kto ma korzyść, ten powinien ponosić ciężary.”

02-676 Warszawa
Ul. Postępu 14
Telefony:
(+48) 692-440-110
(+48) 605-104-093

Email: kancelaria@miszczyk.com