O kancelarii adwokackiej

Kancelaria w swoim obecnym kształcie działa od początku 2006 roku, jednak korzysta z wieloletniego doświadczenia osób tworzących jej Zespół oraz z nią współpracujących.

Została stworzona przez Adwokata Grzegorza Miszczyka – adwokata, a poprzednio radcę prawnego z 16-letnim doświadczeniem, wieloletniego dyrektora działu prawnego jednego z największych Wydawnictw w Polsce.

Stały zespół kancelarii prawniczej

Obecnie stały zespół kancelarii tworzy trzech prawników oraz grono współpracowników – prawników, wybitnych specjalistów z wielu dziedzin prawa (przede wszystkim prawa podatkowego, cywilnego, rodzinnego), rzeczników patentowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelarii, Kancelaria współpracuje także ze specjalistami księgowymi oraz ze specjalistami z innych dziedzin – ekonomii, zarządzania, nowych technologii, sprzedaży – co pozwala zaoferować Klientom także usługi w/w specjalistów, często nieodzowne przy bardziej skomplikowanych projektach.

Kancelaria prowadzi pełna obsługę prawną swoich Klientów we wszystkich prawnych aspektach ich działalności. Prawnicy Kancelarii szczycą się szczególnym doświadczeniem w pracy dla firm z branży medialnej – wydawnictw prasowych i książkowych, firm internetowych, firm z branży nowych technologii, firm dystrybucyjnych.

Ponadto zdobywali doświadczenie pracując dla firm z branży budowlanej a także w administracji państwowej (Ministerstwo Finansów, Państwowa Inspekcja Pracy).

Pozwala to oferować Klientom profesjonalne usługi, szczególnie z szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego, prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskiego, prasowego, prawa własności przemysłowej), prawa pracy (w tym nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji), ochrony danych osobowych, fuzji i przejęć a także prawne audyty działalności gospodarczej oraz doradztwo w branży obrotu nieruchomościami (nabywane i zbywanie nieruchomości, najem).

Prawnicy Kancelarii prowadzili i prowadzą cały szereg procesów sądowych, zarówno w sprawach o zapłatę jak i z zakresu prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych, naruszenia zasad uczciwej konkurencji, prawa pracy oraz postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przygotowują także cały szereg umów gospodarczych, stosownie do potrzeb Klientów Kancelarii uczestnicząc w negocjowaniu ich ostatecznego kształtu (umowy spółek, kupna – sprzedaży, umowy licencyjne, o świadczenie usług, najmu i inne) oraz opinie i analizy prawne planowanych procesów biznesowych.

Bogate doświadczenie zawodowe, posiadana wiedza oraz kompetencje Zespołu Kancelarii pozwalają na profesjonalne prowadzenie wszelkich powierzonych Kancelarii przez jej Klientów spraw.

Pacta sunt servanda.
Umów należy dotrzymywać

02-676 Warszawa
Ul. Postępu 14
Telefony:
(+48) 692-440-110
(+48) 605-104-093

Email: kancelaria@miszczyk.com