Prawne audyty działalności

  • audyty prawne całej działalności Firmy Klienta, w szczególności analiza zawieranych umów (o pracę, reklamowych, o świadczenie usług, marketingowych, dystrybucyjnych, produkcyjnych itp.); regulaminów pracy; regulaminów wynagradzania; umów spółki
  • analiza kontentu wydawniczego wydawnictw Klientów (w tym czasopism, serwisów internetowych)
  • wskazanie i oszacowanie prawnych ryzyk wynikających z obecnie stosowanych przez Klientów rozwiązań (np. umowy najmu – ryzyko podwyżek czynszu, wcześniejszego rozwiązania umowy; stosunek pracy – utwory pracownicze, regulaminy pracy, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji; serwisy internetowe – problematyka praw autorskich do publikowanych utworów i odpowiedzialności za publikowane treści)
  • wskazanie rozwiązań, dróg wyjścia ze zdiagnozowanych, ryzykownych dla Klientów rozwiązań, sugerowanie bezpiecznych rozwiązań na przyszłość (w tym pozwalających na unikanie w/w ryzyk) – w szczególności aneksowanie aktualnych umów, regulaminów, przygotowywanie nowych wzorów umów i procesów biznesowych na przyszłość.

02-674Warszawa
Ul. Marynarska 15
Budynek New City, V p.
(wjazd od ul. Postępu, dogodny parking)

Telefony:
(+48 22) 360 39 30
(+48 22) 360 39 29
(+48 22) 360 39 28

Email: kancelaria@miszczyk.com

Wstępna konsultacja gratis!