Prawo cywilne

udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego,

sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie projektów umów, m.in.:

  •  kupna-sprzedaży,
  • o dzieło,
  • zlecenia,
  • darowizny,
  • najmu i dzierżawy
  • leasingu
  • umowy kredytu,
  • pożyczki,
  • roboty budowlane

 

sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty i sądowych wezwań do próby ugodowej,

sporządzaniu pozwów i wniosków, pism procesowych, środków zaskarżenia, ugód,

reprezentowanie Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych, na każdym etapie postępowania sądowego

 

02-676 Warszawa
Ul. Postępu 14
Telefony:
(+48) 692-440-110
(+48) 605-104-093

Email: kancelaria@miszczyk.com