Prawo nieruchomości – usługi adwokackie

 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów kupna i sprzedaży nieruchomości, w tym umów przedwstępnych oraz budowlanych i deweloperskich;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu budynków i lokali mieszkalnych oraz usługowych, w tym w centrach handlowych;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów dzierżawy nieruchomości;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w sprawie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów z wykonawcami, architektami, nabywcami, firmami ubezpieczeniowymi;
 • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń od organów administracji państwowej i samorządowej;
 • prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi;
 • kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych;
 • kompleksowa obsługa prawna i realizacja inwestycji budowlanych;
 • przeprowadzanie postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych o zasiedzenie nieruchomości;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych o wydanie nieruchomości;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych w ramach pozwów zbiorowych przeciwko deweloperom.

W ramach wykonywanych usług współpracujemy na stałe z notariuszem, architektami, pośrednikami oraz zarządcami nieruchomości.

02-674Warszawa
Ul. Marynarska 15
Budynek New City, V p.
(wjazd od ul. Postępu, dogodny parking)

Telefony:
(+48 22) 360 39 30
(+48 22) 360 39 29
(+48 22) 360 39 28

Email: kancelaria@miszczyk.com

Wstępna konsultacja gratis!