Prawo pracy – usługi prawnicze

Pomoc adwokata dla pracodawców z zakresu prawa pracy obejmuje:

 • kompleksową bieżącą obsługę pracodawców, w zakresie prawa pracy;
 • doradztwo w zakresie najkorzystniejszego sposobu zatrudnienia pracowników/współpracowników oraz przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich i innych niezbędnych dokumentów;
 • przygotowanie Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, klauzul poufności, procedur itp.;
 • doradztwo w zakresie najbezpieczniejszego sposobu rozwiązania umów z pracownikami/współpracownikami oraz przygotowanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem tych umów;
 • doradztwo w zakresie spraw pracowniczych w przypadku zwolnień grupowych, restrukturyzacji, likwidacji, outsourcingu,  przejęć zakładu pracy;
 • doradztwo i pomoc w zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce;
 • reprezentacja pracodawców przed sądem pracy (w tym prowadzenie negocjacji  z pracownikiem, sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych) we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach:
 1. odwołań pracowników/współpracowników od rozwiązania umów o pracę i innych umów;
 2. o odszkodowania i zadośćuczynienia;
 3. o mobbing;
 4. o dyskryminację;
 5. o zapłatę zaległych wynagrodzeń, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, ekwiwalentów, odprawy itp.

 

Pomoc adwokata dla pracowników z zakresu prawa pracy obejmuje:

 • konsultowanie treści umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia czy współpracy;
 • doradztwo w przypadku rozwiązania czy zmiany umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, umowy o zakazie konkurencji, kontraktu managerskiego i innych umów;
 • reprezentacja pracowników przed sądem pracy (w tym prowadzenie negocjacji  z pracodawcą, sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych) we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach:
 1. odwołań pracowników/współpracowników od rozwiązania umów o pracę i innych umów;
 2. o odszkodowania i zadośćuczynienia;
 3. o mobbing;
 4. o dyskryminację;
 5. o zapłatę zaległych wynagrodzeń, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, ekwiwalentów, odprawy itp.

02-676 Warszawa
Ul. Postępu 14
Telefony:
(+48) 692-440-110
(+48) 605-104-093

Email: kancelaria@miszczyk.com