Prawo reklamy i sponsoringu

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów o świadczenie usług reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, radiowych, prasowych oraz internetowych;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów sponsoringowych wydarzeń i imprez, w tym kulturalnych, komercyjnych, artystycznych i sportowych;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów związanych z realizacją kampanii reklamowych i promocyjnych, w tym umów agencyjnych, telemarketingowych, mailingowych, z fotografem, producentem wykonawczym, reżyserem, grafikiem, modelem, aktorem, lektorem, itp.;
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o lokowanie produktu (product placement)
 • doradztwo prawne w zakresie przygotowywania koncepcji i założeń kampanii reklamowych i promocyjnych, w tym opiniowanie projektów reklam telewizyjnych, radiowych, prasowych oraz internetowych;
 • doradztwo prawne w zakresie warunków reklamy regulowanych produktów, w tym alkoholu, tytoniu, środków leczniczych i spożywczych;
 • przygotowywanie regulaminów konkursów, sondaży, plebiscytów, loterii promocyjnych, promocji sprzedaży i innych akcji marketingowych;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z akcjami marketingowymi, w tym stosownych zgód na wykorzystywanie prac konkursowych, wizerunku i głosu, artystycznego wykonania, przetwarzania danych osobowych, przesyłania informacji handlowych, itp.;
 • przygotowywanie i opiniowanie treści materiałów reklamowych i promocyjnych;
 • przygotowywanie dokumentacji i wniosków o zezwolenie Ministra Finansów na przeprowadzenie loterii promocyjnej;
 • doradztwo prawne w zakresie rozpatrywania reklamacji dotyczących organizowanych akcji marketingowych, w tym konkursów, sondaży, plebiscytów, loterii promocyjnych;
 • doradztwo prawne i reprezentacja w przypadku sporów sądowych z zakresu przeprowadzonych działań reklamowych i promocyjnych oraz realizowanych kontraktów handlowych;

02-674Warszawa
Ul. Marynarska 15
Budynek New City, V p.
(wjazd od ul. Postępu, dogodny parking)

Telefony:
(+48 22) 360 39 30
(+48 22) 360 39 29
(+48 22) 360 39 28

Email: kancelaria@miszczyk.com

Wstępna konsultacja gratis!