Windykacja należności

  • monitorowanie ryzyka kontraktowego kontrahentów;
  • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty;
  • negocjowanie w imieniu Klienta z dłużnikiem;
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie ugód z dłużnikiem;
  • prowadzenie spraw sądowych w celu wyegzekwowania dochodzonej należności;
  • formułowanie wniosków egzekucyjnych;
  • monitorowanie egzekucji komorniczej;
  • pomoc prawna w zakresie obrotu wierzytelnościami;

02-674Warszawa
Ul. Marynarska 15
Budynek New City, V p.
(wjazd od ul. Postępu, dogodny parking)

Telefony:
(+48 22) 360 39 30
(+48 22) 360 39 29
(+48 22) 360 39 28

Email: kancelaria@miszczyk.com

Wstępna konsultacja gratis!