Windykacja należności

  • monitorowanie ryzyka kontraktowego kontrahentów;
  • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty;
  • negocjowanie w imieniu Klienta z dłużnikiem;
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie ugód z dłużnikiem;
  • prowadzenie spraw sądowych w celu wyegzekwowania dochodzonej należności;
  • formułowanie wniosków egzekucyjnych;
  • monitorowanie egzekucji komorniczej;
  • pomoc prawna w zakresie obrotu wierzytelnościami;

02-676 Warszawa
Ul. Postępu 14
Telefony:
(+48) 692-440-110
(+48) 605-104-093

Email: kancelaria@miszczyk.com